منبع کندانس

منبع کندانس یا همان مخزن کندانس ( condense tank ) منبع ذخیره دیگ بخار در زمان قطعی احتمالی آب تغذیه می باشد. که باعث کاهش هزینه های مربوط به عملیات شیمیایی آب تغذیه می شود.

در حال نمایش یک نتیجه